HOME / ARTICLE / FIBONACCI RETRACEMENT คืออะไร

FIBONACCI RETRACEMENT คืออะไร

ความคิดของอัตราส่วน Fibo – Leonardo Fibonacci ในหนังสือของเขา "Liber Abaci" (1202),  การเคลื่อนไหวต่างๆของตลาดมักสอดคล้องกับอัตราส่วนของ Fibonacci เป็นอย่างดี ถือเป็นเครื่องมือใช้คาดการณ์ระยะการย่อตัวของราคาหรือการพักตัวของกราฟเมื่อหมดเทรน และเข้าสู่ภาวะไซเวย์ ในการปรับตัวของราคานี้มีการใช้ FIBO มาหาระยะการเข้าซื้อขายในเทรนนั้นๆ เมื่อคาดการณ์ว่าราคานั้นจะกลับไปตามแนวโน้มเดิม


เส้นแนวโน้มที่ระดับ Fibonacci ของ

0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% และ 423.6% (  อัตราส่วน Fibonacci ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น)

สรุป

4363 แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น