HOME / ARTICLE / Candlestick Pattern เป็นอย่างไร

img

Candlestick Pattern เป็นอย่างไร

CANDLESTICK PATTERN คือ เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีพฤติกรรมซ้ำๆ โดยมองจากราคาที่สะท้อนออกมาจากแท่งเทียน เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติ

หลักการเทรดโดยรูปแบบแท่งเทียนต้องศึกษาเรื่องของ PRICE ACTION ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับราคาแนวรับและแนวต้าน รวมถึง FIBONACCI RETRANCEMENT


 

 


สรุป

2608 แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น