HOME / ARTICLE / TRICK - การเลือกเข้าซื้อด้วยเทรนไลน์

img

TRICK - การเลือกเข้าซื้อด้วยเทรนไลน์

การเทรดด้วย TRENDLINE คือการหาแนวโน้มของราคา

จัดว่าเทคนิคที่ง่ายและนำมาใช้ทำกำไรได้จริง ซึ่งการเทรดด้วยเทรนไลน์นั้นไม่มีความซับซ้อน แต่บางครั้งก็ยังมีหลายคนที่หาจุดเข้าไม่เจอ หรือเข้ายังไม่เป็น

จากตัวอย่างนี่เราจะเห็นได้ว่า จุดที่ 1 นั้นมีการปรับราคาสูงกว่าเส้นเทรนไลน์ได้แล้ว (เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับจุดนี้มาก) และหลายครั้งที่เปิดการซื้อขายตามเลยที่เดียว

  ส่วนใหญ่มักพบกับ สัญณาณผิดพลาด / FAILED SIGNAL  

เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิด ระหว่าง เทรนไลน์ (Trendline) กับ ช่องราคา (Channel Price) ซึ่งเป็นการผสมผสาน 2 แนวความคิดเข้าด้วยกันจากตัวเทรดเดอร์เอง ลองมองแบบนี้ดู  

  1. การเทรดด้วยเทรนไลน์ คือการดูจากแนวโน้มของราคาหรือภาพรวมหลักของราคา โดยใช้หลักของแนวรับแนวต้าน
  2. การเทรดด้วย ช่องราคา คือการดูจากช่องราคาที่วิ่งในกอบหรือมีระยะซื้อขายในระยะใดๆก็ตาม การหลุดกอบราคาถือเป็นการเล่นแบบ BREAKOUT - โดยต้องดู VOLUME ประกอบ

เห็นหรือยังว่ามีอะไรที่เหมือนและไม่เหมือน

จากรูปตัวอย่าง TRICKS2TRADES มองว่า ยังไม่สมบรูณ์หรือยังขาดอีก 1 องค์ประกอบ คือการ ทดสอบไฮ และราคาควรกลับมาทดสอบเส้นแนวรับ


img

ราคายืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น

มาถึงจุดที่สำคัญ คือจุดที่2 เป็นจุดที่ TRICKS2TRADES มองว่าสำคัญมาก หลายๆครั้งที่เราทำการทดสอบและการ BACKTEST จากข้อมลูย้อนหลัง ซึ่งสามารถเช็คด้วยตัวเองได้  เมื่อราคาสร้างจุดที่ 1 หรือจุดเริ่มต้นแล้ว ให้รอสัญณาณจุดที่ 2 คือราคาปิดสูงกว่าแนวต้าน  ถือเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม

img

เทรดด้วยเทรนไลน์ต้องเข้าด้วยเทรนไลน์

หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากจุดที่ 2 แล้ว หากราคาปรับสูงขึ้นกว่าแนวต้ามเดิมได้ ถือว่าเปลี่ยนแนวโน้มได้สำเร็จ     ให้ทำการลากเทรนไลน์ขาขึ้นเพื่อหาจุดเข้าซื้อ  

img

แนวคิดในการทำกำไรและตัดขาดทุน

เราสามารถหาจุดตัดขาดทุน จากการวางเส้นเทรนไลน์ได้ซึ่งการเทรดแบบนี้ให้ผลตอบแทนดีมาก 2:1 , 3:1 หรือปรับตามความเหมาะ

 

 

วิธีลากเส้นเทรนไลน์

การแยกไซต์เวย์ออกจากเทรนไลน์

 

สรุป

2587 แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น