HOME / ARTICLE / HEAD AND SHOULDER มองอย่างไรให้จุดเข้าดูง่ายและไม่พลาด

img

HEAD AND SHOULDER มองอย่างไรให้จุดเข้าดูง่ายและไม่พลาด

HEAD AND SHOULDER เราสามารถหาการเกิดรูปแบบราคาได้ในกกลุ่ม CHART PATTERN มีการกล่าวถึงสถิติการเกิดรูปแบบราคา HEAD AND SHOULDER เมื่อเกิดครบตามเงื่อนไข มีความเป็นไปได้มากถึง 100 ละ 70 % ที่ราคาเป็นไปตามที่คาดการณ์

แต่หลายครั้งที่การให้สัญณาณมีความผิดพลาด อาจเพราะองค์ประกอบอื่นๆไม่สอดคล้องกัน


img

เมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมที่สุดในการให้สัญณาณ HEAD AND SHOULDER

HEAD AND SHOULDER สามารถเกิดได้ทุกๆช่วงของราคา กลางเทรน ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด จากภาพตัวอย่างเรานำกราฟที่เป็นเทรนขาลงมาแสดง

  1. การเกิด HEAD AND SHOULDER ในเทรนลง แสดงให้เห็นว่า กราฟหรือราคามีโอกาส กลับตัวเป็นเทรนขาขึ้น
  2. การเกิด HEAD AND SHOULDER ในเทรนขึ้น แสดงให้เห็นว่า กราฟหรือราคามีโอกาส กลับตัวเป็นเทรนขาลง

 การเกิดขึ้นระหว่างกลางเทรนเป็นสัญณาณไม่แน่ชัดและควรหลีกเลี่ยง 

img

หลักการเข้าทำกำไร HEAD AND SHOULDER เป็นอย่างไร

องค์ประกอบสำคัญอีก 1 จุดที่เราควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือ การที่ราคาสามารถหลุดจากเส้นแนวโน้มและอยู่สูงกว่าระดับแนวต้าน

จะมีความสอดคล้องกับการเกิดรูปแบบ เราสามารถจับหลักการตรงเพื่อที่วิเคราะห์และวางแผนการเทรดได้ดีขึ้น

img

ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน

นั้นแหละครับ ชีวิตการเทรดจริง 

เราเห็นได้ทั้งหมดว่าเงื่อนไขต่างๆตอบเราได้ชัดเจนว่าถูกต้อง องค์ประกอบก็ครบถ้วนดี แต่สุดท้ายก็นั้นแหละฮะ!! ถ้าเราเพิ่มเติ่มในกฏของเทรน เราจะพบว่ากราฟ ควรเกิดไซต์เวย์ก่อนกลับตัวจริง

แต่สิ่งที่ผมอยากบอก คือ

 

 

 เราไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด   เพื่อให้ทุกๆการเทรดของเรา   PERFECT 

แต่เราควรเข้าใจมัน ยอมรับมันและปรับตัวเข้ากับมัน

สรุป

65890 แสดงความคิดเห็น