HOME / VIEW || 2019-06-18 || GBPCHF

img

GBPCHF - ราคาสุดที่แนวรับพอดี ถูกจนต้องซื้อสะสม

หลังจาก GBPCHF ปรับตัวลงต่อเนื้องหลายสัปดาห์ที่พ่านมาตั้งแต่วันที่ 2019-05-06 market sentiment ปรับลงต่ำกว่า 10 % ตลาดยังคงพา ราคา GBPCHF จมดิ่ง สู่แนวแนวรับ 1.24945 และ ยังไม่สามารถทะลุแนวรับนี้ 

TRICKS2TRADE มองว่าแนวรับ ZONE นี้จะสามารถหยุดราคา GBPCHF ไม่ให้ลงต่อได้ ซึ่งสามารถเริ่มเข้าซื้อสะสมได้ สามารถเริ่มถือยาวได้หลายอาทิต  


DATE NAME BUY SELL
2020-03-19 GBPCHF 33 67
2020-03-16 GBPCHF 23 77
2020-03-13 GBPCHF 25 75
2020-03-12 GBPCHF 20 80
2020-03-10 GBPCHF 24 76
2020-03-09 GBPCHF 18 82
2020-03-06 GBPCHF 19 81
2020-03-02 GBPCHF 19 81
2020-02-27 GBPCHF 38 62
2020-02-24 GBPCHF 34 66
2020-02-21 GBPCHF 40 60
2020-02-20 GBPCHF 43 57
2020-02-18 GBPCHF 46 54
2020-02-17 GBPCHF 58 42
2020-02-12 GBPCHF 39 61
2020-02-06 GBPCHF 37 63
2020-02-05 GBPCHF 37 63
2020-01-23 GBPCHF 53 47
2020-01-20 GBPCHF 36 64
2020-01-16 GBPCHF 34 66