HOME / VIEW || 2019-06-18 || GBPCHF

img

GBPCHF - ราคาสุดที่แนวรับพอดี ถูกจนต้องซื้อสะสม

หลังจาก GBPCHF ปรับตัวลงต่อเนื้องหลายสัปดาห์ที่พ่านมาตั้งแต่วันที่ 2019-05-06 market sentiment ปรับลงต่ำกว่า 10 % ตลาดยังคงพา ราคา GBPCHF จมดิ่ง สู่แนวแนวรับ 1.24945 และ ยังไม่สามารถทะลุแนวรับนี้ 

TRICKS2TRADE มองว่าแนวรับ ZONE นี้จะสามารถหยุดราคา GBPCHF ไม่ให้ลงต่อได้ ซึ่งสามารถเริ่มเข้าซื้อสะสมได้ สามารถเริ่มถือยาวได้หลายอาทิต  


DATE NAME BUY SELL
2020-02-17 GBPCHF 58 42
2020-02-12 GBPCHF 39 61
2020-02-06 GBPCHF 37 63
2020-02-05 GBPCHF 37 63
2020-01-23 GBPCHF 53 47
2020-01-20 GBPCHF 36 64
2020-01-16 GBPCHF 34 66
2020-01-14 GBPCHF 34 66
2020-01-09 GBPCHF 44 56
2020-01-08 GBPCHF 41 59
2020-01-07 GBPCHF 45 55
2020-01-03 GBPCHF 43 57
2020-01-02 GBPCHF 45 55
2019-12-26 GBPCHF 32 68
2019-12-25 GBPCHF 31 69
2019-12-24 GBPCHF 85 15
2019-12-24 GBPCHF 36 64
2019-12-19 GBPCHF 49 51
2019-12-18 GBPCHF 46 54
2019-12-17 GBPCHF 72 28